ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

HOÀNG NGỌC TUẤN
Giám đốc Thư viện

Quản lý hệ thống Thư viện HUTECH, Thư viện HUTECH khu Công nghệ cao Quận 9, Thư viện trường Royal

TRẦN THỊ THU NGA
Tổ trưởng Thông tin và dịch vụ

Phụ trách về văn thư, độc giả và các công tác nghiệp vụ Thư viện.

HOÀNG NGỌC TỴ
Tổ trưởng IT Thư viện

Phụ trách nghiên cứu quy trình hoạt động để lập trình Website Thư viện, Lập trình phần mềm Thư viện và các phần mềm xử lý sách ebook.

NGUYỄN HẠ THƯ
Chuyên viên Thư viện

Phụ trách xử lý sách, biên mục sách và các công tác nghiệp vụ Thư viện.

CHÂU NGUYỄN ANH QUỐC
Nhân viên IT Thư viện

Phụ trách biên tập giáo trình HUTECH, thiết kế đồ họa, nghiệp vụ Thư viện.

HỒ THỊ TRIỀU
Chuyên viên Thư viện

Phụ trách xử lý sách, biên mục sách và các công tác nghiệp vụ Thư viện.

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH
Nhân viên Thư viện

Phụ trách lưu hành tài liệu

ĐỘI NGŨ CỘNG TÁC VIÊN

Là các bạn sinh viên HUTECH đang học tại trường, tham gia hỗ trợ Thư viện.