Giới hạn phạm vi tìm kiếm

Hệ thống tìm kiếm tài liệu thư viện hỗ trợ tìm theo nhiều yếu tố như tên sách, nhà xuất bản, tác giả, chủ đề, năm xuất bản và nhiều yếu tố khác.

Nếu bạn muốn tìm kiếm một cuốn sách cụ thể mà đã biết tên sách hoặc tác giả, thì nên tìm kiếm theo yếu tố tên sách hoặc tác giả. 

Nếu muốn "Tìm x được y" thì bạn nên tìm trong yếu tố chủ đề, vì chủ đề đã được thư viện liên kết các từ đồng nghĩa, các từ có liên quan đến chủ đề của tài liệu.

Nó giúp mở rộng phạm vi tìm kiếm và tăng cơ hội tìm thấy các tài liệu liên quan.

 

Nên kết hợp các yếu tố tìm kiếm

Ví dụ

Kết hợp "tên sách" "tên tác giả" và "năm xuất bản" cùng  một lần tìm kiếm

"Kinh tế vi mô" Lâm 2017

 

hoặc thêm trường phía trước các từ khóa

ti:"Kinh tế vi mô" au:Lâm py:2017

Danh sách các trường tìm kiếm của thư viện HUTECH

TRƯỜNG   BỘ SƯU TẬP
RecordId id:   Tham khảo 1
Title ti:   Đồ án TN ĐH-CĐ 2
Author au:, aus:   Khoa học ứng dụng 3
RecordGroupID grid:   Tài liệu truy cập mở 4
PublishPlace pp:   Nghiên cứu khoa học 5
Publisher ps:   Sách giáo trình 6
PublishYear py:   Báo-Tạp chí 7
ISBN nb:   Metadata 8
ISNN ns:   Sách tra cứu 9
Dewey ddc:   Luận văn Thạc sĩ 10
Subject su:   Luận án Tiến sĩ 11
Ngôn ngữ la:   Đồ án môn học 12
Ngày nhập yr:   Lịch sử, Địa lý 13
Sách tặng gi:   Tâm lý, Logic 14
Liên kết link:   Xã hội, kinh tế, luật 15
Ngành học mj:   Ngôn ngữ 16
File (pdf, chm…) filetype:   Khoa học tự nhiên 17
      Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa 18
      Văn học 19
      Công nghệ thông tin 20
      Media 21

 

Kết hợp ký hiệu phân loại để xác định phạm vi tài liệu

Thư viện tổ chức kho tài liệu theo cấu trúc phân cấp các lĩnh vực (tương tự nhánh cây). 

Ví dụ:

Từ khóa “Study English” kết hợp lĩnh vực Ngôn ngữ Anh (42*)

Study English” ddc:42*

 

Danh mục truy cập nhanh

Để thuận tiện tìm tài liệu, thư viện tổ chức danh mục truy vập nhanh theo các bộ sưu tập:

 

Chỉnh sửa lần cuối : 8/10/2023 8:25:09 AM

Xem thêm

Các chuyên đề khác