Sự kiện

Sự kiện mới

Triển lãm sách "Đọc vị" tại thư viện HUTECH

"Đọc vị" là một triển lãm sách vô cùng đa dạng về chủ đề và hoạt động, giúp cho mọi người có thể tìm hiểu và khám phá những cuốn sách mới và thú vị và đã diễn ra tại sảnh A và thư viện ngày 15/5/2023.

Triển lãm sách "Đọc vị" - COMING SOON 15/05/2023

Giới thiệu bộ sưu tập Trí tuệ nhân tạo

Tập huấn “Kỹ năng tập huấn kiến thức thông tin trong thư viện”

Triển lãm Sách - văn hóa đọc trong thời đại công nghệ 4.0

Xem thêm