Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3044 kết quả (0.0311717 giây)
Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế : Statistics for business and economics
Tác giả: Hà Văn Sơn
Hà Nội: Thống kê, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 519.502465
 
Thủy lực học ứng dụng trong môi trường
Tác giả: Hoàng Hưng
TPHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 628
 
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các tr...
Tác giả: Nguyễn Văn Hảo
Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2004
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 335.43
 
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các tr...
Tác giả: Nguyễn Văn Hảo
Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 335.43
 
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các tr...
Tác giả: Nguyễn Văn Hảo
Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2002
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 335.43
 
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các tr...
Tác giả: 
Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 335.43
 
Giáo trình sức bền vật liệu
Tác giả: 
TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 620.112
 
Kế toán chi phí : giáo trình
Tác giả: 
TPHCM: Trường Đại Học Kinh Tế Tp Hồ, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 657.42
 
Giáo trình lý thuyết tài chính-tiền tệ
Tác giả: Nguyễn Đăng Dờn
Hà Nội: Thống Kê, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 332
 
Giáo trình cơ sở lý thuyết mật mã
Tác giả: Nguyễn Bình
Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 005.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục