Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 3044 kết quả
Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế : Statistics for business and economics
Tác giả: Hà Văn Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  519.502465
 
Thủy lực học ứng dụng trong môi trường
Tác giả: Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628
 
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các tr...
Tác giả: Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Đình Kháng, Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Văn Luân, Nguyễn Xuân Khoát
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2004
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  335.43
 
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các tr...
Tác giả: Nguyễn Văn Hảo, Lê Danh Tốn, Nguyễn Đình Kháng
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  335.43
 
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các tr...
Tác giả: Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Đình Kháng, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Văn Luân, Nguyễn Xuân Khoát
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2002
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  335.43
 
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các tr...
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  335.43
 
Giáo trình sức bền vật liệu
Tác giả: Bùi Công Thành, Đỗ Kiến Quốc, Nguyễn Thị Hiền Lương, Trần Tấn Quốc
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  620.112
 
Kế toán chi phí : giáo trình
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: Trường Đại Học Kinh Tế Tp Hồ, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  657.42
 
Giáo trình lý thuyết tài chính-tiền tệ
Tác giả: Nguyễn Đăng Dờn, Lê Thị Hồng Phúc, Nguyễn Kim Trọng, Nguyễn Văn Thầy
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  332
 
Giáo trình cơ sở lý thuyết mật mã
Tác giả: Nguyễn Bình, Trần Đức Sự
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  005.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục