Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1001 kết quả
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo khối đặt tần số ППH-1V đài la bàn tự động định hướng APK-22 trên máy bay Su : báo cáo tổng ...
Tác giả: Nguyễn Huy Phượng, Bùi Xuân Khoa
Xuất bản: Hà Nội: Viện kỹ thuật, 2011
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.13251
 
Nghiên cứu ứng dụng biến đổi wavelet trong phân tích và ước lượng các tham số mô hình lưu lượng đa phân dạng trên intern...
Tác giả: Dương Thị Thanh Tú, Nguyễn Đình Long, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Tiến Ban
Xuất bản: Hà Nội: Học viện Bưu chính Viễn thông, 2008
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  004.678
 
Nghiên cứu các phân bố đuôi nặng và ứng dụng trong khảo sát lưu lượng voip : báo cáo tóm tắt kết quả đề tài
Tác giả: Dương Thị Thanh Tú, Nguyễn Đình Long, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Tiến Ban
Xuất bản: Hà Nội: Học viện Bưu chính Viễn thông, 2009
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.3821
 
Xây dựng các bài thực hành cho môn học mạng viễn thông sử dụng phần mềm mô phỏng mạng NS : báo cáo tóm tắt kết quả đề tà...
Tác giả: Lê Hải Châu, Lê Sỹ Đan, Nguyễn Đình Long, Nguyễn Ngọc Điệp, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Tiến Ban
Xuất bản: Hà Nội: Học viện Bưu chính Viễn thông, 2005
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.3821
 
Ứng dụng lí thuyết fractal trong nghiên cứu và xây dựng các mô hình lưu lượng internet : báo cáo tóm tắt kết quả đề tài
Tác giả: Nguyễn Tiến Ban, Lê Hải Châu, Nguyễn Thị Thu Hằng
Xuất bản: Hà Nội: Học viện Bưu chính Viễn thông, 2007
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  004.678
 
Nghiên cứu bổ sung và hoàn chỉnh bộ tiêu chuẩn quốc gia vê tiêu chí và quy trình đánh giá sản phẩm phần mềm : báo cáo tó...
Tác giả: Đào Ngọc Dũng, Đinh Thị Oanh, Lê Hải Châu, Nguyễn Tiến Ban
Xuất bản: Hà Nội: Học viện Bưu chính Viễn thông, 2010
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  005.10218
 
Nghiên cứu một số phương pháp giải bài toán tối ưu hóa mạng viễn thông hỗ trợ kĩ thuật định tuyến đường ngắn nhất : báo ...
Tác giả: Dương Thanh Tú, Nguyễn Đình Long, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Tiến Ban
Xuất bản: Hà Nội: Học viện Bưu chính Viễn thông, 2010
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.3821
 
Nghiên cứu xây dựng chương trình mô phỏng hoạt động và đánh giá hiệu năng của thiết bị media gateway trong mạng NGN : bá...
Tác giả: Nguyễn Tiến Ban, Hoàng Trọng Minh, Nguyễn Thị Thu Hằng
Xuất bản: Hà Nội: Học viện Bưu chính Viễn thông, 2006
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.3821
 
Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm phần mềm các phép đánh giá chất lượng sử dụng : Thuyết minh tiêu chuẩn
Tác giả: Đào Ngọc Dũng, Đinh Thị Oanh, Lê Hải Châu, Nguyễn Tiến Ban
Xuất bản: Hà Nội: Học viện Bưu chính Viễn thông, 2009
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  005.10218
 
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo robot song song (gough-stewart platform) sử dụng trong hệ thống thiết bị tạo chuyển động phức hợp, hình thành trung tâm gia công chế tạo 5 trục ảo
Tác giả: Lê Hoài Quốc
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: , 2010
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục