Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 71 kết quả
Starting & running a business all-in-one for dummies
Tác giả: Liz Barclay, Colin Barrow
Xuất bản: Chichester West Sussex: John Wiley Sons Ltd, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.11
 
Starting a business for dummies
Tác giả: Colin Barrow
Xuất bản: Chichester: John Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  658.11
 
Khởi nghiệp thành công thành lập và phát triển công ty riêng của bạn = : Starting a successful business start Up and Gro...
Tác giả: Michael Morris, Hà My, Trần Vũ Nhân
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.11
 
Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp
Tác giả: Nguyễn Hoàng Bảo, Sanjyot P Dunung
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.11
 
Founders at work elektronisk ressurs : stories of startups' early days
Tác giả: Jessica Livingston
Xuất bản: Berkeley Calif: Apress, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.11
 
Wealth without a job : The entrepreneur's guide to freedom and security beyond the 9 to 5 lifestyle
Tác giả: Phil Laut, Andy Fuehl
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.11
 
Ready, Fire, Aim : Zero to 00 million in no time flat
Tác giả: Michael Masterson
Xuất bản: New Jersey: JohnWiley Sons Incorporated, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.11
 
Smart Women and Small Business : How to Make the Leap from Corporate Careers to the Right Small Enterprise
Tác giả: Ginny Wilmerding
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.11
 
The Parentpreneur Edge : What parenting teaches about building a successful business
Tác giả: Julie Lenzer Kirk
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Incorporated, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.11
 
Starting & running a business all-in-one for dummies
Tác giả: Liz Barclay, Dan Matthews
Xuất bản: Chichester West Sussex: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.11
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục