Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8640 kết quả (0.031263 giây)
Advanced nutrition
Tác giả: Carolyn D Berdanier
Boca Raton: CRC Press, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 612.3
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống niêm yết trên thị trường chứn...
Tác giả: Huỳnh Thục Bảo Ngân
TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 658.1554
 
Bảy bước tới mùa hè : Truyện dài
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
TPHCM: Trẻ, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.9223
 
The Routledge handbook of teaching English to young learners
Tác giả: 
Milton Park Abingdon Oxon New York NY: Routledge, 2019
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 372.6521
 
Kết cấu ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Nhanh
TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 629.23
 
CAD
Tác giả: Phạm Bá Khiển
TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 620.00420285
 
Văn hóa doanh nghiệp
Tác giả: Trần Thị Trang
TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 658
 
Sách tham khảo pháp luật doanh nghiệp: quy định và tình huống
Tác giả: Bùi Thị Hằng Nga
TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 346.06
 
Nguyên lý sản xuất đồ hộp thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Trọng Cẩn
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 664.0282
 
Design of reinforced concrete silo groups : Building Pathology and Rehabilitation
Tác giả: 
New York NY: Springer Berlin Heidelberg, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 624.1834
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục