Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3189 kết quả (0.0156807 giây)
Đánh giá độ tin cậy phát tuyến hình tia của mạng điện phân phối
Tác giả: Phạm Quốc Nghiệp
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 621.3191
 
Điều khiển bám quỹ đạo mong muốn của robot di động đa hướng sử dụng bộ điều khiển trượt
Tác giả: Đỗ Bùi Đình Thiên
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 629.892
 
Điều khiển máy điện gió không đồng bộ nguồn kép
Tác giả: Nguyễn Thanh Hải
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 621.312136
 
Điều khiển PID tối ưu bền vững cho động cơ DC không chổi quét
Tác giả: Nguyễn Thanh Hùng
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 629.8
 
Điều khiển Robot 2 bánh tự cân bằng sử dụng kỹ thuật điều khiển trượt
Tác giả: Hoàng Nguyên Phước
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 629.892
 
Điều khiển SENSORLESS động cơ không đồng bộ ba pha
Tác giả: Huỳnh Viết Thể
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 621.3136
 
Điều khiển theo hướng trong hệ năng lượng mặt trời
Tác giả: Nguyễn Trọng Trí
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 621.47
 
Khảo sát ảnh hưởng của biểu giá TOU lên tiêu thụ điện
Tác giả: Quách Minh Thử
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 333.7932
 
Xác định vị trí và dung lượng hợp lý của TCSC để chống nghẽn mạch trên đường dây truyền tải
Tác giả: Tô Văn Trực
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 621.315
 
Nghiên cứu áp dụng năng lượng sóng biển tại Ninh Thuận - Bình Thuận
Tác giả: Nguyễn Hoàng Quốc Việt
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 621.312134
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục