Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 117 kết quả
Nâng cao sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ vận hành và bảo dưỡng ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2...
Tác giả: Mạc Kim Hữu, Trần Anh Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.8343
 
Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng khi mua hàng trực tuyến qua trang thương mại điện tử thegioididong.com
Tác giả: Phạm Quang Văn, Võ Thanh Thu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.8343
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế về chất lượng dịch vụ công theo cơ chế"một cửa" tại chi cục thu...
Tác giả: Đoàn An Bình, Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.8343
 
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong công ...
Tác giả: Nguyễn Tiến Toàn, Ngô Quang Tường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.8343
 
Các yếu tố chất lượng dịch vụ hành chính công ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế tại chi cục thuế quận Phú Nhu...
Tác giả: Trần Anh Sơn, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.8343
 
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân qu...
Tác giả: Đoàn Ngọc Hoài Phong, Lê Quang Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.8343
 
Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ mầm non tư thục tại TP.HCM
Tác giả: Hà Văn Huy, Dương Cao Thái Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.8343
 
Predicting Market Success : New Ways to Measure Customer Loyalty And Engage Consumers With Your Brand
Tác giả: Robert Passikoff
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.8343
 
Brand loyalty in smart phone market in Ho Chi Minh City, VietNam
Tác giả: Duc Thanh Dinh, Phi Hung Bui
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  658.8343
 
The influence of brand equity on brand loyalty of knorr in Ho Chi Minh City
Tác giả: Hai Ha Bac, Tam Phan
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.8343
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục