Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 36 kết quả
Nghiên cứu hoàn thiện môi hình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đáp ứng nhu cầu phát triển thị xã Dĩ An - tỉnh Bìn...
Tác giả: Trần Văn Út, Nguyễn Xuân Trường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  628.44
 
Ứng dụng phân tích dòng vật chất để đánh giá hiện trạng và tiềm năng tái chế lốp xe ô tô phế thải tại Việt Nam
Tác giả: Hồ Hồng Hạnh, Thái Văn Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.44
 
Công nghệ xử lý, tái chế tái sử dụng chất thải rắn
Tác giả: Hồ Sỹ Nhiếp, Nguyễn Đức Khiển, Nguyễn Kim Hoàng, Nguyễn Thị Diễm Hằng
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.44
 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống dịch vụ thu gom, xử lý chất thải công nghiệp...
Tác giả: Bùi Thị Mai, Nguyễn Công Hào
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.44
 
Quản lý và xử lý chất thải rắn
Tác giả: Nguyễn Văn Phước
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.44
 
Giáo trình quản lý và xử lý chất thải rắn
Tác giả: Nguyễn Văn Phước
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  628.44
 
Nghiên cứu mô hình quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với quy hoạch phát triển huyện đảo Phú Quốc đến năm ...
Tác giả: Đoàn Hữu Thắng, Nguyễn Xuân Trường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  628.44
 
Nghiên cứu tình hình quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt của huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang và đề xuất giải pháp x...
Tác giả: Trần Văn Hải, Nguyễn Xuân Trường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.44
 
Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường
Tác giả: Hoàng Đức Liên, Tống Ngọc Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Nông Nghiệp, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.44
 
Công nghệ sinh học môi trường. T.2- Xử lý chất thải hữu cơ
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng, Nguyễn Thị Thùy Dương
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.44
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục