Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 305 kết quả (0.0157275 giây)
Springer handbook of robotics
Tác giả: 
Berlin: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 629.892
 
Space-time continuous models of swarm robotic systems [electronic resource] : supporting global-to-local programming
Tác giả: Heiko Hamann
Berlin: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 629.892
 
Điều khiển bám quỹ đạo mong muốn của robot di động đa hướng sử dụng bộ điều khiển trượt
Tác giả: Đỗ Bùi Đình Thiên
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 629.892
 
Điều khiển Robot 2 bánh tự cân bằng sử dụng kỹ thuật điều khiển trượt
Tác giả: Hoàng Nguyên Phước
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 629.892
 
Điều khiển bám theo quỹ đạo mong muốn cho robot di động hai bánh dùng bộ điều khiển trượt
Tác giả: Nguyễn Ngọc Học
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 629.892
 
Leonardo's lost robots
Tác giả: Mark E Rosheim
Berlin: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 629.892
 
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo robot song song (gough-stewart platform) sử dụng trong hệ thống thiết bị tạo chuyển động ...
Tác giả: Lê Hoài Quốc
TpHồ Chí Minh: , 2010
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc: 629.892
 
Robot mechanisms and mechanical devices illustrated [electronic resource]
Tác giả: Paul E Sandin
New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 629.892
 
Amphibionics [electronic resource] : build your own biologically inspired robot
Tác giả: Karl P Williams
New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 629.892
 
Synthesis simulation and control of parallel robot with three degrees of freedom : 05.13.01 systems analysis, informati...
Tác giả: Vo Dinh Tung
Tp Hồ Chí Minh: , 2011
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc: 629.892
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục