Lean enterprise

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jez Humble, Joanne Molesky, Barry O'Reilly

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1449368425

ISBN-13: 978-1449368425

Ký hiệu phân loại: 005.1 Programming

Thông tin xuất bản: Beijing : O'Reilly, 2015.

Mô tả vật lý: xxi, 317 pages : , illustrations ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 101835

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH