Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2331 kết quả
Evidence-based Software Engineering
Tác giả: Derek M Jones
Xuất bản: Place of publication not identified: Knowledge Software, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  006.3
 
Free software, free society
Tác giả: Richard M Stallman
Xuất bản: Boston MA: Free Software Foundation, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.3
 
Journal of Open Source Software
Tác giả:
Xuất bản: : Journal of Open Source Software, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Peer-to-peer application development : cracking the code
Tác giả: Software Team Dreamtech
Xuất bản: New York: Hungry Minds, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.68
 
Peer-to-peer application development
Tác giả: Software India Dreamtech
Xuất bản: : Hungry Minds, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.65
 
Software
Tác giả:
Xuất bản: : MDPI AG, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Software metrics
Tác giả: Tom Gilb
Xuất bản: : Winthrop Publishers, 1977
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.6425
 
Software Estimation
Tác giả: Steve McConnell
Xuất bản: : Microsoft Press, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.1
 
Software testing
Tác giả: Ron Patton
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.14
 
Software design
Tác giả: D Budgen
Xuất bản: Harlow England New York: AddisonWesley, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.12
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục