Power eating

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Maggie Greenwood-Robinson, Susan M Kleiner

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1450430171

ISBN-13: 978-1450430173

Ký hiệu phân loại: 613.7 Physical fitness

Thông tin xuất bản: Champaign, IL : Human Kinetics, 2014

Mô tả vật lý: ix, 363 pages ; , 26 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 101836

Includes bibliographical references (pages 337-354) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH