Using humor to maximize learning : the links between positive emotions and education

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mary Kay Morrison

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1578867312

ISBN-10: 1578867320

ISBN-13: 978-1578867318

ISBN-13: 978-1578867325

Ký hiệu phân loại: 370.15 Educational psychology

Thông tin xuất bản: Lanham, Md. : Rowman & Littlefield Education, 2008

Mô tả vật lý: xiii, 200 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 101863

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH