Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
How to help your school thrive without breaking the bank
Tác giả: John G Gabriel, Paul C Farmer
Xuất bản: Alexandria Va: ASCD, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.207
 
Using humor to maximize learning : the links between positive emotions and education
Tác giả: Mary Kay Morrison
Xuất bản: Lanham Md: Rowman Littlefield Education, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.15
 
Geo-didattiche per il futuro. La geografia alla prova delle competenze
Tác giả: Giacomo Zanolin, Rossella De Lucia, Thomas Gilardi
Xuất bản: Milano Italy: FrancoAngeli, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  720
 
Mapping Wuhan Morphological atlas of the Urbanization of a Chinese City
Tác giả: Henco Bekkering, Jiaxiu Cai, Zhang Ke, Joran Kuijper, Chen Wei
Xuất bản: Delft: TU Delft Open, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Coole Forschung Lernen und Forschen im Internationalen Polarjahr 2007/2008
Tác giả: Wolfgang Schöner, Silvia Prock, Birgit Sattler
Xuất bản: Innsbruck Wien: innsbruck university press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The big picture : education is everyone's business
Tác giả: Dennis Littky, Samantha Grabelle
Xuất bản: Alexandria VA: Association for Supervision and Curriculum Development, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370/.973
 
Children's spaces
Tác giả: Ma Dudek
Xuất bản: Amsterdam Boston: Architectural Press, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  727.083
 
1

Truy cập nhanh danh mục