Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6473 kết quả (0.031239 giây)
Springer handbook of robotics
Tác giả: 
Berlin: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 629.892
 
The service-oriented media enterprise : SOA, BPM, and web services in professional media systems
Tác giả: John Footen
Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 338.4730223
 
3G evolution : HSPA and LTE for mobile broadband
Tác giả: 
Amsterdam Boston London: Academic, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.38456
 
The Earth's atmosphere : its physics and dynamics
Tác giả: Kshudiram Saha
Berlin: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 551.5
 
Culinary calculations : simplified math for culinary professionals
Tác giả: Terri Jones
Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 647.950151
 
Runtime Verification. 8th International Workshop, RV 2008, Budapest, Hungary, March 30, 2008. Selected papers [electronic resource]
Tác giả: 
Berlin: SpringerVerlag, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004
 
The method of moments in electromagnetics
Tác giả: Walton C Gibson
Boca Raton: Chapman HallCRC, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
 
Principles and applications of emulsion polymerization
Tác giả: Chorng-Shyan Chern
Hoboken NJ: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 668.92
 
Post-oil energy technology : the world's first solar-hydrogen demonstration power plant
Tác giả: Béla Lipták
Boca Raton: CRC Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.042
 
The effects of hypergravity and microgravity on biomedical experiments [electronic resource]
Tác giả: Thais Russomano
San Rafael Calif 1537 Fourth St San Rafael CA 94901 USA: Morgan Claypool Publishers, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 612.014412
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục