Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 55 kết quả
Encyclopedia of school psychology
Tác giả: Steven W Lee
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.15
 
Fear of math : how to get over it and get on with your life
Tác giả: Claudia Zaslavsky
Xuất bản: New Brunswick NJ: Rutgers University Press, 1994
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.15
 
How students learn : history, mathematics, and science in the classroom
Tác giả: John Bransford, Suzanne Donovan
Xuất bản: Washington DC: National Academies Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.15
 
Peak learning : how to create your own lifelong education program for personal enlightenment and professional success
Tác giả: Ronald Gross
Xuất bản: New York: JP TarcherPutnam, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.15
 
Annual Editions : Educational Psychology, 23/e
Tác giả: Kathleen Cauley, Gina Pannozzo
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  370.15
 
Tâm lý học giáo dục
Tác giả: Phạm Thành Nghị
Xuất bản: Hà Nội: Đại học quốc gia Hà Nội, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  370.15
 
Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi & Tâm lý học sư phạm
Tác giả: Bùi Hồng Hà, Huỳnh Lâm Anh Chương, Lý Minh Tiên, Nguyễn Thị Tứ ( Chủ biên )
Xuất bản: TPHCM: Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  370.15
 
Giáo trình tâm lí học nghề nghiệp
Tác giả: Dương Thị Kim Oanh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  370.15
 
Tâm lý sư phạm
Tác giả: Đoàn Huy Oánh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  370.15
 
Educational Psychology : For learning and teaching
Tác giả: Kerri-Lee Krause, Sadra Bochner, Sue Duchesne
Xuất bản: Autraylia: Thomson, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  370.15
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục