Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8155 kết quả (0.0312306 giây)
Adopting a pet for dummies
Tác giả: Ev Adamson
: , 2021
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 636.0887
 
Cooking with my sisters [ressource électronique] : one hundred years of family recipes, from Bari to Big Stone Gap
Tác giả: Adrian Trigiani
: , 2021
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc: 641.5945
 
Xây dựng trang Web động với ASP
Tác giả: 
Hà Nội: Thống Kê, 2021
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 005.276
 
Microsoft® Money 2006 for dummies®
Tác giả: Peter Weverka
Indianapolis Indiana: Published by Wiley Publishing Inc, 2021
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 332.024
 
PCs for dummies quick reference
Tác giả: Da Gookin
Hoboken NJ: Wiley Publishing Inc, 2021
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.16
 
An Introduction to Ethics in Robotics and AI
Tác giả: Christoph Bartneck
Cham Switzerland: Springer Nature, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 174.9629892
 
Brain and Human Body Modeling 2020 : Computational Human Models Presented at EMBC 2019 and the BRAIN Initiative® 2019 Me...
Tác giả: Sergey N Makarov
Cham Switzerland: Springer Nature, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 610.28
 
A Journey of Embedded and Cyber-Physical Systems : Essays Dedicated to Peter Marwedel on the Occasion of His 70th Birthd...
Tác giả: Jian-Jia Chen
Cham Switzerland: Springer Nature, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 006.22
 
Agiles Lernen im Unternehmen
Tác giả: Jörg Longmuß
Berlin Germany: Springer Nature, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 658.5
 
Journalism History and Digital Archives
Tác giả: Henrik Bodker
: Taylor Francis, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 070.9
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục