How to help your school thrive without breaking the bank

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul C Farmer, John G Gabriel

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1416607588

Ký hiệu phân loại: 371.207 Executive management

Thông tin xuất bản: Alexandria, Va. : ASCD, 2009.

Mô tả vật lý: x, 294 p. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 138446

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH