Principles of applied reservoir simulation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John R Fanchi

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 088415372X

Ký hiệu phân loại: 622.3382011 *Mining for specific materials

Thông tin xuất bản: Boston : Gulf Pub, 2001

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 10214

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH