French grammar for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Véronique Mazet

Ngôn ngữ: eng ; fre

ISBN-10: 1118502515

ISBN-13: 978-1118502518

Ký hiệu phân loại: 448.2 Standard French usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc., 2013

Mô tả vật lý: xviii, 362 pages ; , 26 c

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 103460

Learn the grammatical rules of the French language, including parts of speech, sentence construction, and verb tenses and mood
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH