Operation of municipal wastewater treatment plants [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0071543678

ISBN-10: 0071543686

ISBN-10: 0071543694

ISBN-10: 0071543708

ISBN-10: 0071597417

ISBN-10: 661115194X

ISBN-13: 978-0071543675

ISBN-13: 978-0071543682

ISBN-13: 978-0071543699

ISBN-13: 978-0071543705

ISBN-13: 978-6611151942

Ký hiệu phân loại: 628.3068 Sewage treatment and disposal

Thông tin xuất bản: Maidenhead : McGraw-Hill Professional, 2008

Mô tả vật lý: 1 online resource (3 v.) : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 103674

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH