Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7453 kết quả
Management : A practical introduction
Tác giả: Angelo Kinicki
Xuất bản: New York: McGrawHillIrwin, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658
 
Essentials of contemporary management
Tác giả: Gareth R Jones, Jennifer M George
Xuất bản: Boston Mass: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658
 
Management : People, performance, change
Tác giả: Luis R Gomez-Mejia, David B Balkin, Robert L Cardy
Xuất bản: Boston: McGrawHill Irwin, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658
 
Annual Editions Management
Tác giả: Fred H Maidment
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4
 
Management : A real world approach
Tác giả: Andrew Ghillyer
Xuất bản: Boston: McGraw Hill, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658
 
Managing for dummies
Tác giả: Bob Nelson, Peter Economy
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658
 
How to be an even better manager
Tác giả: Michael Armstrong
Xuất bản: London: London and SterlingVA, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4
 
Project management for telecommunications managers
Tác giả: Celia Desmond
Xuất bản: Boston: Kluwer Academic Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  384.0684
 
Management : the basics
Tác giả: Morgen Witzel
Xuất bản: London New York NY: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658
 
The ultimate business guru book : 50 thinkers who made management
Tác giả: Stuart Crainer
Xuất bản: Oxford: Capstone Publishing, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.00922
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục