East Asia : The road to recovery

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bank World

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0821342991

Ký hiệu phân loại: 332.095 Financial economics

Thông tin xuất bản: USA : World Bank, 1998

Mô tả vật lý: 138 tr. ; , 30 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 10573

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6F
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 332.095
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH