Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1870 kết quả
The basics of finance : an introduction to financial markets, business finance, and portfolio management
Tác giả: Frank J Fabozzi, Pamela Peterson Drake
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332
 
Finance : Applications & theory
Tác giả: Marcia Millon Cornett, Troy A Adair Jr, John Nofsinger
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332
 
Guide to financial markets [electronic resource]
Tác giả: Marc Levinson
Xuất bản: London: Economist in association with Profile Books, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.64
 
Inside the minds [electronic resource] : textbook finance : the fundamentals all business professionals should know & remember
Tác giả: Deborah J Lucas
Xuất bản: Boston: Aspatore, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.15
 
Investing for dummies
Tác giả: Eric Tyson
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.6
 
A reader in international corporate finance
Tác giả: Stijn Claessens, Luc Laeven
Xuất bản: Washington DC: World Bank, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Finance : capital markets, financial management, and investment management
Tác giả: Frank J Fabozzi, Pamela Peterson Drake
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332
 
Corporate finance : a focus approach
Tác giả: Michael C Ehrhardt, Eugene F Brigham
Xuất bản: Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Money on the move : the revolution in international finance since 1980
Tác giả: Robert Solomon
Xuất bản: Princeton NJ: Princeton University Press, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332
 
Personal finance
Tác giả: Jack R Kapoor, Les R Dlabay, Robert James Hughes
Xuất bản: Boston: McGrawHill Irwin, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.024
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục