Philosophy of language : the classics explained

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Colin McGinn

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0262028455

Ký hiệu phân loại: 401 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts ; London, England : The MIT Press, 2015

Mô tả vật lý: x, 225 pages ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 106386

Includes bibliographical references (pages 211-214) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH