Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 775 kết quả
Languages
Tác giả:
Xuất bản: : MDPI AG, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of the National Council of Less Commonly Taught Languages
Tác giả:
Xuất bản: : National Council of Less Commonly Taught Languages, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Success with languages
Tác giả: Stella Hurd, Linda Murphy
Xuất bản: London aNew York: Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418
 
Swedish Journal of Romanian Studies
Tác giả:
Xuất bản: : Centre for Languages and Literature Lund University, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The languages of Japan
Tác giả: Masayoshi Shibatani
Xuất bản: Cambridge England New York: Cambridge University Press, 1990
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.6
 
Sign languages
Tác giả: Diane Brentari
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  419
 
Modern Languages Open
Tác giả:
Xuất bản: : Liverpool University Press, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The languages of Malta
Tác giả: Patrizia Paggio, Albert Gatt, Albert Gatt, Patrizia Paggio
Xuất bản: Berlin Germany: Language Science Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  410.94585
 
Reči (Beograd)
Tác giả:
Xuất bản: : Alfa BK University Faculty of Foreign Languages Belgrade, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Neofilolog
Tác giả:
Xuất bản: : Polskie Towarzystwo Neofilologiczne Polish Association of Modern Languages, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục