Success with languages

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stella Hurd, Linda Murphy

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0203028376

ISBN-10: 0415368367

ISBN-10: 0415368375

Ký hiệu phân loại: 418 Standard usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: London ; aNew York : Routledge, 2005

Mô tả vật lý: 283p.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 71241

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH