Food safety of proteins in agricultural biotechnology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bruce G Hammond

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0849339677

ISBN-13: 978-0849339677

Ký hiệu phân loại: 363.19 Product hazards

Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press, 2008

Mô tả vật lý: 299 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 106663

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH