Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 181 kết quả
Preventing Chronic Disease
Tác giả:
Xuất bản: : Centers for Disease Control and Prevention, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Eurosurveillance
Tác giả:
Xuất bản: : European Centre for Disease Prevention and Control, 2004
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Emerging epidemics : management and control
Tác giả: Prakash S Bisen, Ruchika Raghuvanshi
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Blackwell, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.4
 
Genetically modified mosquitoes for malaria control
Tác giả: Christophe Boëte
Xuất bản: Georgetown Tex New York: Landes BioscienceEurekahcom Springer ScienceBusiness Media Landes BioscienceEurekahcom Springer ScienceBusiness Media, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WC 765
 
Genetically modified mosquitoes for malaria control
Tác giả: Christophe Boëte
Xuất bản: Georgetown Tex New York: Landes BioscienceEurekahcom Springer ScienceBusiness Media, c2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  765
 
Fundamentals of infection prevention and control : theory and practice
Tác giả: Debbie Weston, Debbie Weston
Xuất bản: Chichester West Sussex: John Wiley Sons, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.196
 
Cancer Control
Tác giả:
Xuất bản: : SAGE Publishing, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Food spoilage microorganisms : ecology and control
Tác giả: Linglin Fu, Yanbo Wang, Wangang Zhang
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  QW 85
 
Tobacco Control Policy
Tác giả: Kenneth E Warner
Xuất bản: San Francisco: JosseyBass, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  362.296
 
Colonization control of human bacterial enteropathogens in poultry
Tác giả: Leroy C Blankenship
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục