Project management for the oil and gas industry : a world system approach [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Adedeji Bodunde Badiru, Samuel Olusola Osisanya

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1420094268

Ký hiệu phân loại: 622.338068 *Mining for specific materials

Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : CRC Press, 2013

Mô tả vật lý: xxi, 761 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 106909

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH