Nuclear reactor design

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Yoshiaki Oka

Ngôn ngữ: eng ; jpn

ISBN-10: 4431548971

ISBN-13: 978-4431548973

Ký hiệu phân loại: 621.5 Pneumatic, vacuum, low-temperature technologies

Thông tin xuất bản: Tokyo : Springer, 2014.

Mô tả vật lý: xiii, 327 pages : , illustrations ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 107401

Includes bibliographical references and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH