Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 770 kết quả
Lean Construction Journal
Tác giả:
Xuất bản: : Lean Construction Institute, 2005
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Architectural and Engineering Research
Tác giả:
Xuất bản: : National University Of Architecture And Construction Of Armenia, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Construction
Tác giả: Anette Fischer
Xuất bản: Lausanne Worthing: AVA Academia, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  746.9
 
Design and construction of berm breakwaters
Tác giả: Jentsje van der Meer, Sigurdur Sigurdarson
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  627.24
 
Aluminium design and construction
Tác giả: John Dwight
Xuất bản: London New York: E FN Spon, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.1
 
Structures for nuclear facilities : analysis, design, and construction
Tác giả: M Y H Bangash
Xuất bản: Heidelberg New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.4832
 
The engineering guide to LEED-new construction : sustainable construction for engineers
Tác giả: Liv Haselbach
Xuất bản: New York: McGrawHill, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  694.5
 
Graphic guide to frame construction
Tác giả: Rob Thallon
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  694.2
 
Adobe and rammed earth buildings : design and construction
Tác giả: Paul Graham McHenry
Xuất bản: Tucson: University of Arizona Press, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  693
 
Environmental management in construction : a quantitative approach
Tác giả: Zhen Chen, Heng Li
Xuất bản: London New York: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690.028
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục