Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Structural steel design : a practice-oriented approach
Tác giả: Abi O Aghayere, Jason Vigil
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  693
 
The complete guide to masonry & stonework : updated with new products & techniques
Tác giả:
Xuất bản: Minneapolis Minn: Creative Pub International, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  693
 
Atlante del cemento
Tác giả: Friedbe Kind-Barkauskas
Xuất bản: Torino: UTET, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  693
 
Homeskills : how to install ceramic tile for your floors, walls, backsplashes & countertops, Ceramic tile
Tác giả:
Xuất bản: Minneapolis Minnesota: Cool Springs Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  693
 
Rọ đá trong các công trình thủy lợi - Giao thông xây dựng
Tác giả: Nguyễn Khánh Tường
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  693
 
Adobe and rammed earth buildings : design and construction
Tác giả: Paul Graham McHenry
Xuất bản: Tucson: University of Arizona Press, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  693
 
The cob builders handbook : you can hand-sculpt your own home
Tác giả: Becky Bee
Xuất bản: Murphy OR: Groundworks, 1997
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  693
 
Earthbag building [electronic resource] : the tools, tricks and techniques
Tác giả: Kaki Hunter, Donald Kiffmeyer
Xuất bản: Gabriola Island BC: New Society Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  693
 
Compressive force-path method : unified ultimate limit-state design of concrete structures
Tác giả: M D Kotsovos
Xuất bản: Cham: Springer, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  693
 
Stem cell-derived models in toxicology
Tác giả: Mike Clements, Liz Roquemore
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  2017 B-693
 
1

Truy cập nhanh danh mục