Nondestructive food evaluation : techniques to analyze properties and quality

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sundaram Gunasekaran

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0824704533

Ký hiệu phân loại: 664 Food technology

Thông tin xuất bản: New York : M. Dekker, 2001

Mô tả vật lý: viii, 423 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 107590

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH