Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2970 kết quả
Thermal analysis : fundamentals and applications to polymer science
Tác giả: T Hatakeyama, F X Quinn
Xuất bản: Chichester New York: Wiley, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543
 
Regression models for time series analysis
Tác giả: Benjamin Kedem, Konstantinos Fokianos
Xuất bản: Chichester Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.55
 
Analysis of foods and beverages : modern techniques
Tác giả: George Charalambous
Xuất bản: Orlando: Academic Press, 1984
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Modern chromatographic analysis of vitamins
Tác giả: Willy E Lambert, A P d Leenheer, Jan F Van Bocxlaer
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Mathematical analysis fundamentals
Tác giả: Agamirza E Bashirov
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
Stochastic approximation and nonlinear regression
Tác giả: Arthur E Albert, Leland A Gardner
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 1967
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  519
 
Handbook of spectroscopy
Tác giả: G Gauglitz, Tuan Vo-Dinh
Xuất bản: Weinheim Cambridge: WileyVCH, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  543.5
 
Time series analysis and its applications : with R examples
Tác giả: Robert H Shumway, David S Stoffer
Xuất bản: New York: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.55
 
Four short courses on harmonic analysis : wavelets, frames, time-frequency methods, and applications to signal and image analysis
Tác giả: Ole Christensen, Brigitte Forster, Peter Robert Massopust
Xuất bản: New York: Birkhauser Boston, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.2433
 
Tandem techniques
Tác giả: Raymond P W Scott
Xuất bản: Chichester New York: Wiley, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục