Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
On Global Univalence Theorems : Lecture notes in mathematics
Tác giả: A Dold, Beno Eckmann, T Parthasarathy
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag, 1983
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.7
 
Fast transforms : algorithms, analyses, applications
Tác giả: Douglas F Elliot, K Ramamohan Rao
Xuất bản: New York: Academic Press, 1982
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.7
 
Sequences and series in Banach spaces
Tác giả: Joseph Diestel
Xuất bản: New York: SpringerVerlag, 1984
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.7
 
Giải tích hàm
Tác giả: Nguyễn Phụ Hy
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  515.7
 
Functional Analysis
Tác giả: Kosaku Yosida
Xuất bản: : SpringerVerlag, 1980
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.7
 
Bounded analytic functions
Tác giả: John B Garnett
Xuất bản: New York: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.7
 
Toán cao cấp Giải tích hàm nhiều biến : Toán 3
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  515.7
 
A course in commutative Banach algebras
Tác giả: Eberhard Kaniuth
Xuất bản: New York NY: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.7
 
Elementary functional analysis
Tác giả: Barbara D MacCluer
Xuất bản: New York NY: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.7
 
Elements of functional analysis
Tác giả: F Hirsch, Gilles Lacombe, Silvio Levy
Xuất bản: New York: Springer, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục