Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 313 kết quả
Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm . T.4 - Phần riêng dưới tác dụng của nhiệt (chưng luyện, h...
Tác giả: Nguyễn Bin
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664
 
Chemical and functional properties of food saccharides
Tác giả: Piotr Tomasik
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Handbook of fruits and fruit processing
Tác giả: Józse Barta, Y H Hui
Xuất bản: Ames Iowa: Blackwell Pub, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Practical food microbiology
Tác giả: Melody Greenwood, Diane Roberts
Xuất bản: Malden Mass: Blackwell Pub, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Food science and food biotechnology
Tác giả: Gust Barbosa-Cánovas, Gusta Gutiérrez-López
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, c2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Water activity in foods : fundamentals and applications
Tác giả: Gustavo Barbosa-Cánovas
Xuất bản: Ames Iowa: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Phase transitions in foods
Tác giả: Yrjö H Roos
Xuất bản: San Diego California: ACADEMIC PRESS, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Water properties of food, pharmaceutical, and biological materials
Tác giả: María de Pilar Buera
Xuất bản: Boca Raton: CRCTaylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Wilson's practical meat inspection
Tác giả: William Wilson
Xuất bản: Ames Iowa: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Thermal food processing : new technologies and quality issues
Tác giả: Da-Wen Sun
Xuất bản: Boca Raton: CRCTaylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục