Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 257 kết quả
Zeolites--science and technology
Tác giả: F Rama� Ribeiro
Xuất bản: The Hague Boston Hingham MA USA: M Nijhoff Distributors for the United States and Canada Kluwer Boston, 1984
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.2
 
From Bretton Woods to world inflation : a study of causes and consequences
Tác giả: Henry Hazlitt
Xuất bản: Chicago: Regnery Gateway, 1984
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.4566
 
Powder surface area and porosity
Tác giả: S Lowell, S Lowell, Joan E Shields
Xuất bản: London New York: Chapman and Hall, 1984
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620
 
Pipeflow analysis
Tác giả: David Stephenson
Xuất bản: Amsterdam New York: Elsevier, 1984
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.8
 
The Patchwork Girl
Tác giả: Lewis CS, CS cm Lewis
Xuất bản: : Ace, 1984
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Indivisible
Tác giả: David G Hartwell, Kathryn Cramer cm David G Hartwell
Xuất bản: : The Doubleday Religious Publishing Group, 1984
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Success to the Brave
Tác giả: Mary Roach, Mary Roach cm
Xuất bản: : Berkley Pub Group, 1984
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
Staying On
Tác giả: Philip K Dick, Philip K Dick cm
Xuất bản: : Arrow, 1984
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
Pollution
Tác giả: N Seshagiri
Xuất bản: : National Book Trust NBT, 1984
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.73
 
The Beggar Queen (Firebird)
Tác giả: Lloyd Alexander
Xuất bản: : Firebird, 1984
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục