Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8323 kết quả
Fall of giants [electronic resource]
Tác giả: Ken Follett
Xuất bản: New York: Dutton, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
SCIENTIFIC APPROACH TO SCIENTIFIC WRITING
Tác giả: JOHN BLACKWELL
Xuất bản: BERLIN: SPRINGER, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.0666
 
The best laid plans
Tác giả: Sidney Sheldon
Xuất bản: London: HarperCollins Publishers, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Are you afraid of the dark? : a novel
Tác giả: Sidney Sheldon
Xuất bản: New York: William Morrow, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Critical companion to William Shakespeare : a literary reference to his life and works
Tác giả: Charles Boyce, Charles Boyce
Xuất bản: New York: Facts On File, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  822.33
 
Writing a report [electronic resource] : how to prepare, write and present really effective reports
Tác giả: John Bowden
Xuất bản: Oxford: How To Books, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.06665
 
Improving student writing skills [electronic resource]
Tác giả: Garth Sundem
Xuất bản: Huntington Beach CA: Shell Education, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.042
 
El libro de arena
Tác giả: Jorge Luis Borges
Xuất bản: : Ultramar etc, 1975
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  863.62
 
English for writing research papers
Tác giả: Adrian Wallwork
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.066
 
Misery
Tác giả: Stephen King
Xuất bản: : Distribooks Inc, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục