Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 229 kết quả
Prophet der Vergangenheit : riskante Gedanken um die Allgegenwart der Ausserirdischen
Tác giả: Erich von Däniken
Xuất bản: : , 1979
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.9
 
Fires of Azeroth
Tác giả: C J Cherryh
Xuất bản: New York: Daw Books, 1979
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Opere di Nicola Copernico
Tác giả: Nicolaus Copernicus, Francesco Barone
Xuất bản: Torino: UTET, 1979
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  521
 
The Wilt Alternative
Tác giả: Jeffrey Lord, Jeffrey Lord cm
Xuất bản: : Random House, 1979
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
The Farmstead Book - 1
Tác giả: Paul Harmond
Xuất bản: : Cloudburst, 1979
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631
 
Professional Homemade Cherry Bombs and Other Fireworks
Tác giả: Joseph Abursci
Xuất bản: : Desert Pubns, 1979
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.2
 
Elastic analysis of soil-foundation interaction
Tác giả: A P S Selvadurai
Xuất bản: Amsterdam New York: Elsevier Scientific Pub Co distributors for the United States and Canada ElsevierNorth Holland, 1979
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (djvu)
ddc:  624
 
How to Make Basic Hospital Equipment
Tác giả: Roger England
Xuất bản: : ITDG Publishing, 1979
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Official Advanced Dungeons and Dragons
Tác giả:
Xuất bản: : Troubador Pr, 1979
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793
 
Hypnotism and Mysticism of India
Tác giả: O Mcgill
Xuất bản: : Westwood Pub Co, 1979
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  133.43
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục