Handbook of intercultural communication

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Helga Kotthoff, Helen Spencer-Oatey

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3110184710

ISBN-13: 978-3110184716

Ký hiệu phân loại: 302.2 Communication

Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Mouton de Gruyter, 2007

Mô tả vật lý: xxi, 560 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 110516

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH