Global economic prospects and the developing countries : 1998/99, beyond financial crisis.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0821341235

ISBN-13: 978-0821341230

Ký hiệu phân loại: 330.91724 Economic situation and conditions

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : World Bank, 1999.

Mô tả vật lý: xxiv, 215 p. ; , 27cm.

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 111294

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH