Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 655 kết quả
Federal History
Tác giả:
Xuất bản: : Society for History in the Federal Government, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Essays in Economic and Business History
Tác giả:
Xuất bản: : Economic Business History Society, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Historical Life Course Studies
Tác giả:
Xuất bản: : International Instititute of Social History, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
IHiS (Indonesian Historical Studies)
Tác giả:
Xuất bản: : Master Program of History Department of History Faculty of Humanities Diponegoro University, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
JMSNI (Journal of Maritime Studies and National Integration)
Tác giả:
Xuất bản: : Doctoral Program of History Faculty of Humanities Diponegoro University, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The industrial revolution in world history
Tác giả: Peter N Stearns
Xuất bản: Boulder Colo: Westview Press, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.09
 
Capitalism and its economics : a critical history
Tác giả: Douglas Fitzgerald Dowd
Xuất bản: London Sterling Va: Pluto Press, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.122
 
An Economic History of Cambodia in the Twentieth Century
Tác giả: Margaret Slocomb
Xuất bản: Singapore: NUS Press, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330.959604
 
History of Innovative Entrepreneurs in Japan
Tác giả: Takeo Kikkawa
Xuất bản: Singapore: Springer Nature, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Iberian Journal of the History of Economic Thought
Tác giả:
Xuất bản: : Universidad Complutense de Madrid, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục