Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8237 kết quả
Động lực học công trình
Tác giả: Phạm Đình Ba, Nguyễn Tài Trung
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.171
 
Sign of the Skull (Legends & Lairs Instant Adventure, 2)
Tác giả: Brian Wood
Xuất bản: : Christian T Petersen, 2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793
 
El Orgullo De Chanur Saga De Chanur 1
Tác giả: C J Cherryh
Xuất bản: : La Factoría de Ideas, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Meat and potatoes : simple recipes that sizzle and sear
Tác giả: Rahm Fama, Beth Dooley
Xuất bản: New York: Clarkson PotterPublishers, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  641.6
 
Modern pioneering : more than 150 recipes, projects, and skills for a self-sufficient life
Tác giả: Georgia Pellegrini
Xuất bản: New York: Potter Style, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  635
 
Clinical neuroscience : an illustrated colour text
Tác giả: Paul Johns
Xuất bản: Edinburgh New York: Churchill LivingstoneElsevier, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  616.8
 
Wizards, aliens, and starships : physics and math in fantasy and science fiction
Tác giả: Charles L Adler
Xuất bản: Princeton: Princeton University Press, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  809.3
 
The extreme life of the sea
Tác giả: Stephen R Palumbi, Anthony R Palumbi
Xuất bản: Princeton: Princeton University Press, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  591.77
 
Delphi : a history of the center of the ancient world
Tác giả: Michael Scott
Xuất bản: Princeton NJ: Princeton University Press, 2014
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (epub)
ddc:  938
 
Fragile by design : the political origins of banking crises and scarce credit
Tác giả: Charles W Calomiris, Stephen H Haber
Xuất bản: Princeton New Jersey: Princeton University Press, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  332.109
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục