Global economic prospects 2005 [electronic resource] : trade, regionalism and development.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0821357476

Ký hiệu phân loại: 330.91724 Economic situation and conditions

Thông tin xuất bản: Washington, DC : World Bank, 2005.

Mô tả vật lý: xxv, 151 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 111298

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH