2009 Information and communications for development : extending reach and increasing impact.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0821376055

ISBN-13: 978-0821376058

Ký hiệu phân loại: 330.9 Economic situation and conditions

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : World Bank, 2009

Mô tả vật lý: xix, 316 p. : , ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 111390

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH