Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1683 kết quả
Journal of Information, Education, Science and Technology
Tác giả:
Xuất bản: : Federal University of Technology Minna, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology
Tác giả:
Xuất bản: : The National Institute of Standards and Technology, 2003
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Research Briefs on Information & Communication Technology Evolution
Tác giả:
Xuất bản: : Innovative Information Science Technology Research Group ISYOU, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Applied Computing and Information Technology
Tác giả:
Xuất bản: : Computing and Information Technology Research and Education CITRENZ, 2011
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
ECTI Transactions on Computer and Information Technology
Tác giả:
Xuất bản: : Electrical EngineeringElectronics Computer Communications and Information Technology Association, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
International Journal of Knowledge Content Development and Technology
Tác giả:
Xuất bản: : Research Institute for Knowledge Content Development Technology, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jordanian Journal of Computers and Information Technology
Tác giả:
Xuất bản: : Scientific Research Support Fund of Jordan SRSF and Princess Sumaya University for Technology PSUT, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Management information systems
Tác giả: Effy Oz
Xuất bản: Boston Mass: ThomsonCourse Technology, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4038011
 
Journal of Computer Sciences Institute
Tác giả:
Xuất bản: : Lublin University of Technology, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Iraqi Journal for Computers and Informatics
Tác giả:
Xuất bản: : University of Information Technology and Communications, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục