HIghways to success or byways to waste : estimating the economic benefits of roads in Africa

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rubaba Ali, A. Federico Barra, Claudia Berg, Richard Damania, John Nash, Jason Russ

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1464806543

ISBN-13: 978-1464806544

Ký hiệu phân loại: 330.9 Economic situation and conditions

Thông tin xuất bản: Washington, DC : International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2015

Mô tả vật lý: xxiii, 189 pages : , color illustrations, color maps ; , 23 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 111492

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH